TAHASSÜN DUASI

 

TAHASSÜN DUASI

Zararlardan korunmak Cinlerin ve şeytanların saldırmasından ve zarar vermelerinden muhafaza olunmak için

Tahassün duası

Her türlü afattan cinlerin ve şeytanların zararlarından tasallutlarından ve zararlarından emin olmak istiyorsan bu duayı sürekli okumalısın sabah ve akşam 7 kere okunmalı , okuma esnasında tarif edildiği gibi hareket edilmeli. Biiznillah hiç bir şey zarar veremez. Bu bir kalkan gibidir. bu kalkan ile Allah’a sığınıldığında yapılan tüm saldırılar boşa gider. hiçbir zarar sana erişemez. Nasıl kalkan sana gelen saldırılarla senin aranda bir engel oluşturuyorsa bu da öyledir.

Okuma esnasında eğer sadece kendin için okuyorsan yerleri geldikçe tahassuntü, eksamtü,tevekkeltü,dahaltü kelimeleri okunur eğer aileni vs. bir kaç kişiyi aynı çember içine almak istersen tahassanna, eksamna, tevekkelna, dahalna kelimeleri okunacaktır. Aşağıdaki açıklamalarıda okuyunuz.

(KENDİNE OKURSAN)
Tahassantü bi zil mülkü vel melekût. Ve aksamtü zil ıizzeti vel ceberût. Ve tevekkeltü alel hayyil kayyümüllezi lâ yenamü ve lâ yemût. Dehaltü fî hıfzillah Dehaltü fî emânillah Dehaltü fî hızillah. bihakkı

(burada ker kelime okunurken sağ elin küçük parmakları teker teker kapatılacak)

kêf , hâ , yâ , ayn, sâd, küfiytü

( buradaki kelimeler okunurkende sağ elin baş parmağından başlayarak parmaklar teker teker her harfte bir parmak açılacak)

Hâ , mîm , Ayn, Sîn , kâf, humiytü bi la havle ve la kuvvete illabillahil aliyyil azıymi tevekkeltü alâ rabbî ve rabbiküm mâ min dâbbetin illa hüve ahizum binasıyetiha inne rabbî alâ sıratim müstekıym. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin zil hulukil azıym. Ve alâ âlihi ve sahbihi bi adedi ıilmillahil azıym. Velhamdü lillahi rabbil alemiyn.

(ÇOĞUL – AİLENLE,ÇOCUKLARINA FALAN OKURKEN)

tahassanna bi zil mülkü vel melekût. Ve aksamna zil ıizzeti vel ceberût. Ve tevekkelna alel hayyil kayyümüllezi lâ yenamü ve lâ yemût. dehalnâ fî hıfzillah dehalnâ fî emânillah dehalnâ fî hızillah. bihakkı

(burada ker kelime okunurken sağ elin küçük parmakları teker teker kapatılacak)

kêf , hâ , yâ , ayn, sâd, küfiytü

( buradaki kelimeler okunurkende sağ elin baş parmağından başlayarak parmaklar teker teker her harfte bir parmak açılacak)

Hâ , mîm , Ayn, Sîn , kâf, humiytü bi la havle ve la kuvvete illabillahil aliyyil azıymi tevekkeltü alâ rabbî ve rabbiküm mâ min dâbbetin illa hüve ahizum binasıyetiha inne rabbî alâ sıratim müstekıym. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin zil hulukil azıym. Ve alâ âlihi ve sahbihi bi adedi ıilmillahil azıym. Velhamdü lillahi rabbil alemiyn.

 

Yayınlayan

“TAHASSÜN DUASI” üzerine 2 yorum

  1. Demek ki ta eski zamandan beri bizde malum olan havas ilmini ve teshir edilen ilmi bir as?r kadar redve inkar eyledikten sonra, bugun Avrupa ve Amerika’da kabul ve tasdik ediyor. Bunlar?beyandan maksad?m?z baz? inkarc?lar?n fikirlerini tenvir icindir.Yoksa Havass-? Kuraniyye ve itikad-? tam ile k?raat olunan evrad u ezkar ve esman?n te’sirat? hakk?nda din erbab?n?n hic suphesi yoktur.

  2. Demek ki ta eski zamandan beri bizde malum olan havas ilmini ve teshir edilen ilmi bir as?r kadar redve inkar eyledikten sonra, bugun Avrupa ve Amerika’da kabul ve tasdik ediyor. Bunlar?beyandan maksad?m?z baz? inkarc?lar?n fikirlerini tenvir icindir.Yoksa Havass-? Kuraniyye ve itikad-? tam ile k?raat olunan evrad u ezkar ve esman?n te’sirat? hakk?nda din erbab?n?n hic suphesi yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir