Salaten tüncinanın Havas Terkibi

İstemiş olduğun her türlü dilek için, Salati Tüncina baha biçilmez müessir bir hazinedir.Salati Tüncina yı okumadan önce şu mübarek duayı bir (1) defa okursun.Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zahiru Ya Batınu Ya Mütealü Kavlühül hakku ve lehülmülkü yevme yünfahu fis suri alimül ğaybi veş şehadeti ve hüvel Hakimül habir.Bu duadan sonra otuz (30) defa Salati Tüncinayı oku. Salati Tüncina budur:Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedinsalatan tüncina biha min cemiıl ehvali vel afati ve takdı lena biha cemial hacati vetütahhiruna biha min cemiıs seyyiati ve terfeuna biha ındeke aled derecati vetübelliğuna biha aksal ğayati min cemiıl hayrati fil hayati ve badel memat .Salati Tüncinayı otuz (30) defa okuduktan sonra, bir defa şu duayı okursun:Bismillahirrahmanirrahim Allahümme ya muhavvilel havli vel ahvali havvil hali ilaahsenil hal.Bundan sonra yüzbir (101) defa şu duayı oku:Azemtü aleyküm Ya Abdül basitu ve Ya Abdülveh habü ve Ya Abdülhallaku ve YaAbdürrezzaku ve Ya Abdülmuğni ve Ya Abdülmuğisü eğisüni bi ğavsetin veecibüni bi icabetin ve etıuni bi itaatin venzurini bi nazratin verhamuni bi rahmetinve hassılü muradi ve maksudi bi hürmetin ayatillahil azimi ve esma illahil kadimi vehabibüllahil kerimi ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihiecmeine velhamdü lillahi rabbil aleminBundan sonra Bin (1000) defa Salati Tüncina yı okur ve okuduktan sonra, bir defa şuduayı okursun:Allahümme neccina bi şerefis salati ve afina bi ınayetis salati Allahümme sehhirlimatlubi bi kıraetis salati ve sehhirli maksudi ve bi nuris salati ve bi hürmeti cemiılenbiyai vel mürseline ya kadıyel hacati fi hazihis saati ya dafiul beliyyati ya veliyyülhasanati ya mücibed davati ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve alihi vesahbihi ecmein.

Yayınlayan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir