Rical’ül Gayb

Rical’ül Gayb (Gayb Erenleri) / Ricali Gayb Dairesi Halk arasında “üçler, yediler, kırklar” olarak bilinen “Gayb Erenleri”, Allah’ın sevgili kullarıdır. Bunlar, her devirde mevcut olup Allah’ın emirlerine göre insanları idare etmeye çalışırlar. Ancak bunların kim olduklarını kimse bilemez… Her çağda Allah’ın tecellisine mazhar olup (ilâhî sırlara erişip) Peygamberimiz’in manevi mirasına sahip olan bir kişi yaşar. Buna “Kutup” denir. Kutbun sağında ve solunda iki yardımcısı vardır ki bunların hepsine birden “ÜÇLER” denir. Ayrıca âlemin dört bir yanında idareyi sürdüren dört kişi daha vardır ki, diğer üçüyle birlikte bunlara “YEDİLER” denir. Bunlardan sonra da dereceleri daha düşük kırk kişi gelir ki, bunlara da “KIRKLAR” denir. Hatta bir rivayete göre bunlardan sonra bir de “Üç yüzler” gelirmiş… Bunlar her devirde mevcut olup ölenin yerine terfi etme yoluyla icraatta bulunurlarmış. Darda kalanlar bunlardan yardım isterlermiş… Üçler, “tayy-i mekân” ve “tayy-i zamân” sırlarına sahiplermiş. Tayy-i mekân yerin ayak altında dürülmesi ve bu suretle uzak bir yere çok hızlı şekilde gidilmesidir. Kutbun aynı anda iki yerde görülmesinin sırrı budur. Tayy-i zaman ise bir12800319_884822301638568_6124463805625829915_n an içinde çok uzun bir zamanın geçmesidir. Buna zaman içinde zaman da denir…

Yayınlayan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir