Nadü Ali Duası Cok keskin

Rivayete göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) Uhut savaşında büyük bir çukura düşmüş, Müslümanların sancaktarı Mus’ap Hz. Peygambere simaca benzerdi. O şehit oldu. Onu gören düşmanlar “ Hz. Peygamber öldü” diye haykırınca bütün Müslümanlar dağılmış. Ortalık toz dumana karışmış ve Hz. Hamza şehit düşmüş İslamlar birbirinden ayrılmış.

 

Çukurda olan Peygamber Efendimizin yanına Cebrail aleyhisselam gelmiş ve ne emrettiğini sorunca

Peygamber EfendimizHz. Ali’yi çağırmak istediğini söylemiş.

Cebrail As. Şu duayı oku gelir demiş.

 

Hz.Muhammed bu duayı üç defa okuyunca Hz. Ali gelmiş ve O’nu çukurdan çıkarmış.

İşte Resulullahın okuduğu ve büyük meşayihlerin tavsiye buyurduğu N’Adü Ali duası:

 

Bismillahirrahmanirrahim

Nâdi Aliyyen mazharal acâibi tecidhû avnen leke

fin nevêibi küllü hemmin ve ğammin ilallâhi hâcetî

ve aleyhi muavvelî küllemâ rameytü mütegâdî fillâhi

yedullâhi veliyyullâhi lî ed-ûke külle hemmin ve ğammin

seyencelî bi azametike yâ Allâhu bi Nübüvvetike yâ Muhammedü bi vilâyetike yâ Aliyyü , yâ Aliyyü , yâ Aliyyü,

edriknî bi Haggi lutfikel hafiyyi Allâhu Ekber, Allâhu Ekber,Allâhu Ekber, ene min şerri eğdâ-ike berî-ün ,berî-ün

Allâhu Samedî bi haggi iyyake nağbüdü ve iyyâke nesteîn, yâ ebel-Ğaysi eğisnî yâ Aliyyü edriknî,yâ Gâhiral aduvvi

ve yâ vâliyel veliyyi yâ mazharal acâibi ,yâ Murtedâ Aliyy yâGahharu tegahherte bil-gahri vel-gaheru fî gahri

gahurike yâ gahheru yâ zel-batşiş şedîdi entel gâhirul

Cebbârul mühlikül müntegimul gaviyy ellezî lâ yutâgu

intigâmuhû ,ve üfevvidü emrî ilallâhi innallâhe basîrun

bil-ibâdi ve ilâhiküm ilâhun vâhid,Lâ ilâhe illâ hüverrahmâ

nurrahîmu hasbiyallâhu ve niğmel vekîl, niğmel mevlâ ve niğmen nasîr, yâ ğıyâsel müsteğîsîne eğisnî, yâ erhamel mesâkînu irhemnî ,yâ Aliyyü edriknî,yâ Aliyyü edriknî

bi rahmetike ve mennike ve cûdike yâ erhamerrâhimîn.

 

Seyit Hüseyin ibni esseyit Gaybi Kudduses sırruh Nadü Alinin şehrinde derki;

• Hassası: Bir kimse düşmanlar arasında kalsa yerden bir avuç toprak ala ve 7 defa toprağı okuyup toprağı onlara saça onlar ona zarar veremezler.

• Bir kişinin bir düşmandan korkusu olsa günde 72 defa okuya, düşmandan Allah’ın izniyle emin olur ve düşman perişan olur.

• Bir kimseye sihir etseler kuyudan aldığı su üzerine 7 kere okuya o su ile gusül ede ve hem içe sihir bozulur.

• Bir kişiye zehir içirseler Misk ve zafiran ile yazılıp (Vefk yazılacak) yağmur suyu ile ezip içereler bi iznillah Teala halâs ola (kurtula)

• Bir kimse hasta olsa yağmur suyuna 70 kere okuya hastaya içireler ve hem gusül ettireler şifa bula.

• Bir kimse bir müşküle yahut bir sıkıntıya uğrasa tam niyetle 1000 kere okuya müşkülü hâl olur.

• Bir kimse bir büyük mevkideki şahıstan korkarsa, yüzüne 3 defa okumalı.

• Cuma gününün ilk saatinde (Zühre saatinde 1 (de) 8 defa okuyup kendine üfleye. Ona muhabbet bağlamaya başlarlar.

• Bir töhmet altında kalsa her sabah 72 defa okumalı.

• Uyku uyuyamayan kimse Cuma namazından evvel halis niyet ile (5) kere okursa o hal def olur.

• Anasırı teshir için sabah vakti kimse ile konuşmadan 91 kere okuya

• Düşmanı muti etmek için günde 118 kere okuya 70 gün devam ede

• Düşmanın dilini bağlamak ve gözüne görünmemek için iyi bir vakitte 70 kere okuya

• Düşman ve hasetçilerin dillerini bağlamak için on gün seher vakti 10 kere okuya.

• İlim öğrenmek için günde 24 kere okur

• Dertlere derman ve hastalıkları iyileştirmek için on gün günde 70 kere okunur.

• Dil ve göz değmesinden zarara girmemek için 3 gün günde 20 kere okunacak.

• Gizli bir şeyi bulmak için her gün 70 kere okunacak.

• Hz. Resulullah efendimizi rüyada görmek için bir tenha yerde 3 bin defa okunur,-böyle okunursa Hz, Aliyi veya başka bir din büyüğünü de görebilirsiniz- niyetinize bağlı.

• Bağlı kapıları açmak ve müşkülleri hal için darlıktan kurtulmak için günde 700 defa okuyun, çok kısa zamanda derdiniz kalmaz

• Kapalı yerden kurtulmak için 7 gün 60 defa okuyun.

• Düşmanı malup etmek veya şerrinden emin olmak için 70 gün günde 78 defa okunur.

• Düşmanı def için sekiz gün 70 defa okunur.

• İlim tahsili için her gün öğle namazından sonra 70 defa okunur.

• Devleti ziyade olmak için her gün 10 defa okuya.

• Bir yeri fethetmek için beş gün, gün doğarken başlamak üzere 400 defa okunur

• Beyler katında makbul ve mertebesi yüce olmak için altı gün günde 100 defa okunur.

• Saadete erişmek için 16 gün günde 100 defa okunur.

• Halk arasında iyi olmak için günde 10 defa okunur.

• Düşmanlarını birbirine düşürmek için yirmi gün günde 20 defa okunur.

• Düşmanı yerinden def için otuz gün günde 30 defa okunur.

• Düşmanları işinde ihtilaf bırakmak için 30 gün günde 30 defa okunur.

• Korkulardan emin olmak için ve halk arasında heybetli olmak için 20 gün günde 50 defa okunur.

• Hasetler için beş gün günde 100 defa okunur.

• Düşman hilesinden emin olmak için on gün günde 1000 kere okunur.

• Düşmanı perişan hasetçileri mahcup etmek için altı gün günde 100 defa okunur.

• Bir kimse her gün okusa büyüden sihirden korunur.

• Günde 20 defa okuyan tüm fitnelerden emin olur.

 

Yayınlayan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir