KALP Gözü içîn Dua

 Sebbeha lillahi ma fiyssemâvâti velardı ve huvel’aziyzulhakiymu.

Lehu mulkussemavati vel’ardı yuhyiy ve yumiytu ve huve ‘alâ külli şey’in kadiyr.

Huvel’evvelu vel’âhıru vezzâhiru velbâtınu ve huve bikülli şey’in ‘aliym.

Huvelleziy halekassemâvâti vel’arda fiy sitteti eyyâmin sümmestevâ ‘alel’arşi ya’lemu ma yelicu filardı ve mâ yahrucu minhâ ve mâ yenzilu minessemâi ve mâ ya’rucu fiyha ve huve me’akum eyne mâ küntüm vallâhu bimâ ta’melûne basıyr.

Lehu mülküsseâvâti vel’ardı ve ilellahi turce’ul’umuru.

Yuliculleyle fiynnehari ve yulicunnehare fiylleyli ve huve ‘aleymun bizatissuduri.

Aminu billahi ve resulihi ve enfiku mimma ce’alekum mustahlefiyne fiyhi felleziyne amenu minkum ve enfeku lehum ecrun kebiyrun…………………………………… ….

………………………………………

peşine ise bu duayı baglıyoruz

 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm

 

 

Allâhumme innî es’eluke bienne lekel hamdu lâ ilâhe illâ entel mennânu yâ hannân * yâ mennân * yâ bedîus semâvâti vel ardi yâ zel celâli vel ikrâm * yâ hayyu yâ kayyûmu, lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimin * allâhumme innî es’eluke biennî eşhedu enneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel ehadus samedullezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehû kufuven ehad * elif lâm mîm * allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm * ve ilâhukum ilâhun vâhidun lâ ilâhe illâ huver rahmânur rahîm * yâ zel celâli vel ikrâm * yâ erhamer râhimîne, allâhumme innî es’eluke bienneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel vahidul ehadul ferdus samedullezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehû kufuven ehad, lâ ilâhe illâhu * vahdehû lâ şerîke lehû * lehul mulku ve lehul hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr * lâ ilâhe illallâhu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm * es’eluke bismikel eazzul ecellul ekrem * rabbî rabbî rabbî yâ rabbî yâ rabbi yâ rabbî lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh * lehul mulku ve lehul hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr * el hamdu lillâhi ve subhânallâhi vel hamdu lillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

 

 

bu duayı beraber okuyup gunu saatı yoktur ıstedıgınız kadar okuyabılıyorsunuz

 

 

bu duayı okudugunuz zaman

gunluk eksıksız namazlarınızı kıldıgınız zaman

gunluk zıkırlerınızı cektıgınız zaman

gucunuzun yettıgı kadar ıyılık sadaka ıbadetlerınızı yaptıgınız zaman

 

 

allah sıze manevı dunyanın kapılarını acıcak ve görunmeyen seyler gösterıcektır

onun ıznıyle

Yayınlayan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir