Havas Ve TüTsü

RTTRET

HAVAS İLMİNDE ERVAHTA VE VARLIKLARDA KOKU

Koku havas ilminde de önemlidir. Görevli ruhaniler ile veya meleklerle irtibata geçebilmek için Alimler bazı kokular kullanmaktadırlar. Bunlar gerek yazım için mürekkepte gerekse tütsü olarak kullanılır. Zaman zamanda bazı ruhanilerin sevdiği kokuyu sürerek onlarla irtibata geçerler. Ayrıca bazı kokuların metafizikSel etkileri de bulunmaktadır. Bunlar tabiiki Cenab-ı Hakkın verdiği hikmet üzere olmaktadır.

– İnsan
– Cin
– Melaike
– Ruhaniyet ( ervah-ı Tayyibe ve ervah-ı habise olarak ikiye ayrılır )
– Hayvanat
– Nebatat

Tüm bu yaratılanlar koku ile birbirlerine irtibatlıdırlar. Bu irtibat sırlıdır. İhtiyaç ile nimet dengesini bizzat Allah-ü Teâlâ kontrol etmektedir. AllAhın dilemesi ile bu sır kokularla şifrelendirilmiştir. Bunların haberleşmeleri koku iledir. Şifaları koku iledir. Her türlü iletişimi koku ile sağlayabilirler.

”Koku, gönül gözünü açar”
Ervah-i Tayyibe ( Güzel ruhlar) hoş ve temiz kokuyu severler. Kötü ruHlar (Ervah-ı Habis) ise kötü kokuyu severler. Nasıl ki pisliği seven ve onun kokusunu hisseden pislik böceği varsa, Gülü koklayan bülbül de vardır.

Allahın esmaları zikredildikçe, sureleri okundukça yayılan hoş kokular bunları dinleyenlerin hoşuna gitmektedir. Adeta onların gıdasıdır. Hal böyle olunca hoş, temiz koku sürenler daima temiz ruhlarla birlikte olurlar. Tasarrufu kıyamete kadar devam edecek olan velilerin ruhları bu tür kokuları hissettiklerinde o kişinin güzel istidadlı olduğunu anlarlar ve onun için Rahmana müracaat ederler. Ondan yardımlarını esirgemezler.

Nasıl ki habis ruhlar kötü kokuları severlerse ve süfli varlıklar ile birlikte hareket ederlerse, denge için bunun aksinin olması da gayet normaldir.

Varlıklardan cin’ler; Sahih bir hadise göre kemiklerdeki etlerin kokusu ile gıdalanmaktadırlar. Yemeden koklayarak doymak…..

Havas âlimleri çalışmalarına başlamadan evvel iRtibatlı oldukları varlıkların hangi kokuyu sevdiklerini bilirler ve o kokuyu sürerler veya tütsü olarak yakarlar. Böyle bir eylem anında netice verir ve koku ile ilgisi olan teşrif eder ve çalışma başlar. Bu esnada meleklerde hazır bulunur.

Öyle çalışmalar vardır ki sadece koku ile hedef gösterilir, koku ile ne yapılacağı anlatılır ve koku ile her şey Allahın izniyle neticelenir.

“Öyle sözler vardır ki kokusundan kimin söylediği anlaşılır.”

Allah’ı cc. zikreden meclislerde Allah Anlatılan sohbet toplantılarında kullar ne kadar çok gönülden ona bağlanarak Rahmanı zikrederse veya ibadet ederse onun bulunduğu mecliste meleklerin, ulvi varlıkların ve güzel ruhların yanında olduğunu kendisinde bulunmayan güzel çeşitli kokularla anlayabilir.

“Önce hafif ılık bir meltem rüzgârı eser mekânda sonrasında insanın kalbi ürperir tüyleri diken diken olur. Tüm Letaifleri çalışmaya, Cenabı-ı Hakkı zikre başlar. Burnuna daha önce hiç duymadığı adeta kendinden geçebilecek mahiyette hoş bir koku gelmeye başlar. İşte o an, evet o an kıymetli bir andır. Amaca ulaşılmıştır. Bu an’ı yaşayabilmek insan için çok önemlidir. ”

İnsanoğlu eğer kulluğunu hatırlamaz ve isyan ve nisyan içerisinde bir yaşam sürerse Allahın zikrinden ve fikrinden bihaber yaşamaktaysa işte kötü kokular ondadır ve o kötü kokuları kullanır, sever. Ondan pis kokular yayılır. Haliyle şeytan ve türevleri ondan çok hoşlanırlar. Bu hale devam ettiği müddetçe her geçen gün pisliğin içine batmaya devAm eder. Çünkü her yanı habis koku ile sarılmıştır.
Ancak iradesine sahip olupta bir an gafletten uyanarak iyi amellere başladığı an ondan yayılan koku çevresinde bir bomba etkisi oluşturur ve ne kadar ervah-i habis, şeytan, süfli varsa hepsi helak olur. Daha önce bahsettiğimiz gibi kokunun diğer mahiyeti de manevi hissediliştir. Bu fiziki kokudan çok daha etkilidir.

Rahmanın anıldığı sohbetlerden yayılan mAnevi kokuları sadece melekler ve Ervahi Tayyibe hissetmez. Varlıklardan cinlerde bu kokuyu algılarlar. Bir dost sohbet meclisinde sohbet edilirken Kendiyas hazretlerine; edilen dualar, çekilen zikirler ve ayetler okunduğunda bunlar sizlerde ne gibi bir etki yaratıyor, hissediyor veya algılayabiliyor musunuz? diye soruldu. Önce Dağşabuaiyle kardeş söz alarak onlar bizim gıdamızdır dedi. Kendiyas hazretleri ise; ayetlerde kalpten okunan dualarda ve zikirlerde manevi bir ruH vardır. Bu ruh bize cennetten bir koku gibi gelir. “Men ilahe sarif ve men ruhi kealihin seft.” dedi. Sonra biz o yükselenlere şekil verir de ALLAH’a cc. hamd ile yükseltiriz diye devam etti sözüne. Yani bu kokuları cinlerde duyuyor, hissediyor ve algılıyorlar dahasın da o meclise katılmak için gayret sarf ediyorlar. O mecliste bulunmak için birbirlerini haberdar ediyorlar. O meclislerde bulunanlar için Rahman’a dualar ediyorlar.
Mü’min cinler, Ayet ve Esmalara hizmette bulunan varlıklar, hüddamlar, hadimler, ruhaniler, ulvi olanlar o âlemde bulunanlar ve Ricali Gayb âlemindekiler aşağıdaki yazdığımız kokuları severler ve eğer manevi âlem ile irtibata geçmek isteyen kişi bu kokuları kullanırsa Allahın izniyle amacına çabuk ulaşır. Ancak bu kokuları sürmenin yanında gerekli ayet veya esma, duaları da unutmamak gerekir. Süfliler hem kendileri pis kokarlar hem de hoş olmayan kokuları severler.

Varlıkların ulvileri genellikle gül ve safran kokusundan vazgeçMezler ancak yinede, ama icabet etmek için ama farklı sebeplerden dolayı özel sevdikleri veya ilgilendikleri kokularda vardır. Nasıl ki insanların beğendiği kokular farklı farklı ise ulvi ve süfli varlıklarında diğerlerine göre sevdikleri birbirinin zıddı kokulardır.

Ayet-el Kürsiyy hüddamı Seyyid kendiyas hazretlerinin en çok sevdiği koku amber’dir.

Zkir çalışmaları yapan bazı insanların mertebelerine göre çalıştıkları zikirleri değişmek ve onları farklı manevi iklimlerde dolaştırmak için gerek rüya gerekse ayni şekilde bazı esma ve dua tavsiyelerinin görevlisi olan Dağşabuaiyle ( biz ona zikirci diyoruz) kardeşimiz Zencefil ve Safran kokusunu çok sever.

Varlıklar Âleminde cezai işlerin görevlisi olan Seyyid Ahliaynil isimli Hüddam safran kokusunu çok sevmektedir. Bu kokuyu süren insan onun için önem arz etmektedir.

Yine hüddamlar dan künyesi Ebu Abdillah olan ama bu alemde Seyyid Hatmealeyn olarak tanınan varlık dostumuzun görevi dünya üzerinde iyi amelleri işleyenleri Allahın emri ve izniyle kollayıp korumaktır. Sevdiği koku ise Acve hurmasının kokusudur.

Cenab-ı Hakk bazı insanları seçer ve varlık boyutunda ve bu âlemde bazı görevler verir. Bu seçilmiş insanların eğitimine ve yetiştirilmesine bakan hüddamlar dan olan Abdultalib isimli kardeşimizin sevdiği koku Anzerut bitkisinin kokusudur.

Ayrıca dünyada Ms, Alzheimer, Şizofreni, akli dengesi bozuk yani kişinin hayatını tam manasıyla değiştiren hastalıklara muzdarip olan insanlara iyi hal şeklinde gözükerek onlara yardım eden daha önce süfli olan bizimde haberdar oluşumuzla müslüman olan ifrit kızımız Sümeyye, Kerkedeh ( Hibisküs, Mekke gülü, nar çiçeği ) kokusunu çok sever. Bu kardeşimiz çok güçlü bir yaradılışa sahiptir. Kendi âleminde hastalarla ilgilenecek olan kavimleri, varlıkları yönetir. Hüddamların isteklerini yerine getirir. Neredeyse ömrünün 30 yılını onlar ile birlikte geçiren Rabbimin Latif yaratılışlı kulu Hasan Şahinoğlu kardeşimizin vesilesi ile Rahmanın dilemesiyle Müslümanlığı seçEn bu kardeşimize Müslüman olduktan sonra isim babalığı yapmak bize nasib olmuştur. Daha önce adı “Dilara” iken biz onun adını Sümeyye koyduk Hamdolsun.

Ulvi varlıkların sevdiği bazı kokular:
1-Gül, 2-Safran, 3-Misk-u Amber, 4-Elma kokusu, 5-Melisa, 6-Ardıç, 7-Kakule, 8-Zencefil, 9-Safran. 10- Yasemin, 11- Karanfil 12- Reyhan 13- Lavanta 14- Çörek Otu 15- Sandal 16- Ud

Suflilerin sevdiği kokular: 1- Tütün (Sigara) kokusu, 2-Adamotu, 3-Lağım,4-Artık ve Leş kokusu, 5-Kankurutan, 6-Yaban kavunu, 7-Yanık kokusu 8- Günlerdir temizlenmeyen insan kokusu. Ayrıca hoş olmayan tüm kokular onların sevdikleridir, gıdalarıdır.

Aşağıda yazan yağların kokularını usulüne göre hazırlayıp gerekli işlemleri yerine getirerek sürenler veya çalışmalarında tütsü olarak bulunduranlar Ruhanilerle ve ulvi varlıklarla birlikte olurlar.
Gül , Defne , Yasemin, Safran, Karanfil , Reyhan , Lavanta , Çörek otu , Sandal, Ud, Misk, Amber, Zeytin.

“Koku adab ve usulüne riayet eden bir kul için muhteşem bir nimettir.”

Allah dostlarının genellikle tercihleri gül kokusu olmasına rağmen yinede manevi derecelerine has olsa gerek farklı kokuları kullandıkları olmuştur.

Abdulkadir Geylani hazretlerinin sevdiği kokuların başında “Gül” kokusu gelmektedir. Sonrasında ise “Itır”, “Menekşe” ve “İğde” kokusu gelir.

Üveyse-lKarani hazretlerinin kokusu Karanfil’dir. Sembolü ise “Dağ Lalesi “ ( Gelincik çiçeği) dir.

Emir sultan hazretleri Erguvan kokusundan vazgeçmezdi.

Mahmud Sami Ramazanoğlu k.s ise “Gül” esansını tercih ederlerdi.

Bediüzzaman Said-i Nursi k.s ise meleklerin sevdiği koku olan “Tefarik” (Paçuli ) kokusunu yanından eksik etmezlerdi.

Musa Topbaş k.s “Fevâkih, ve hum mukremûn. Fî cennâtin naîm.” Saffat 42-43. ayetinde buyrulan bir tür cennet meyvesi kokusuna mütevelliT meyvelerden oluşan “Fevakih” kokusu kullanırlardı. “Gül” esansıda vazgeçilmez kokuları idi.

Bazı kokuların bir takım faziletlerinden bahsedecek olursak;

Misk : Misk kullanan Nazarın etkisini ortadan kaldırır. Yanlarında madde olarak taşırlarsa nazar değmez. Misk kesesi ile taşınırsa büyü tutmaz. Cinler musallat olmaz. Sufli varlıklar uzaklaşır. Ayrıca miski kesesi ile taşıyana düşmanı zarar veremez ve insanlar tarafından sayılır, sevilir.

Amber : Kokusu basireti açar. Kalb gözünün açılmasını isteyen bu kokuyu sıkça kullanmalıdır. Amberin kokusu insan ruhunu güçlendirir. Peygamberimizin s.a.v kullandığı kokudur. Büyüye uğramış kişiye iyi gelir.

Paçuli : İşyerinde, veya evinde bu kokudan bulunduran kimsenin bereketi artar. Hiç para sıkıntısı çekmez. İsteyen para kesesine veya cüzdanına sürebilir.

Ayrıca insanları tesir altına almak ve sözünü dinletmek içinde aşağıdaki kokulardan her hangi biri kullanılabilir.

Gül : Kişinin kendisinden önce kokusu karşısındakini cezbeder. Kabul görmek isteyenler içindir.
Lavanta : İnsanı etki altına almak için kullanılır.
Miski amber : Sözün dinlenmesi, saygı hürmet görmek için kullanılan muhteşem bir karışımdır.
Reyhan : Bu koku ile herkesi kendinize hayran bırakabilirsiniz.

Yayınlayan

“Havas Ve TüTsü” üzerine 3 yorum

 1. Hocam
  bu yazdıklarım çok önemli anlayan biri varsa lütfen cevaplasın
  Ben bazı sesler duydum duyduklarımı yazıyorum. Ses kadın sesi
  Sesleri 1 sene aralıklarla duydum

  senin rabbin muktedir dir yarattıklarına gücü yeter. Dedi

  Tevbe suresini oku dedi

  Senin rabbin senden yücelme ister dedi

  Ben nerde olursam oluyum orda olduğunu bileyim
  Bu son gecem bu anlatamam ki sana anlatamam dedi

  Ali diyerek seslendi

  En son dün gece bir erkek sesi duydum
  Biz seni arıyorduk seni dedi

 2. hocam temiz bir odada temiz giysili ve abdestli olarak tek başımıza GÜL. SAFRAN MİSK-U AMBER LAVANTA.MELİSA YASEMİN bunları harmanlayarak tütsü yapsak ve ulvi hüddamlardan birisini davet edersek davete icabet edermi…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir