Esma-ül Hüsna’nın sırları

Bismillahirrahmanirrahim

1-Ya Rahmân:
Dünyada ve ahirette Allah’ın sevgilisi olmak 298 kere
2-Ya Rahim:
Maddi ve manevi rızıklar için 258 kere
3-Ya Melik:
Maddi ve manevi güçlü olmak için 90 kere
4-Ya Kuddüs:
Günahlardan kurtulmak ve kalp temizliği için 170 kere
5-Ya Selâm:
Korkulan herşeyden korunmak için 131 kere
6-Ya Mü’min:
Kötü hastalıklara düşmemek için 137 kere
7-Ya Müheymin:
İnsanların düşüncelerini anlamak ve korunmak için 145 kere
8-Ya Aziz:
Düşmanlara galip gelmek için 94 kere
9-Ya Cebbâr:
İstek ve arzuların hâsıl olması için 206 kere
10-Ya Mütekebbir:
İzzet ve refaha nail olmak için 662 kere
11-Ya Hâlik:
İşlerde üzüntü sıkıntıdan kurtulmak için 731 kere
12-Ya Bâriü:
İşinde başarılı olmak için 214 kere
13-Ya Müsavvir:
Maksat ve merama ulaşmak için 336 kere
14-Ya Gaffâr:
Bağışlanmak ve günahlardan korunmak için 1281 kere
15-Ya Kahhâr:
Zalimleri kahretmek için 306 kere
16-Ya Vehhâb:
Sıkıntısız ve borçsuz bir hayat için 14 kere
17-Ya Rezzâk:
Bol ve rızıklı ömür için 308 kere
18-Ya Fettâh:
Her türlü sıkıntıdan zor işlerden feraha nail olmak için 489 kere
19-Ya Alîm:
İlim zenginliği için 150 kere
20-Ya Kâbid:
Zalimin zulmünden kurtulmak için 903 kere
21-Ya Bâsit:
İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi için 72 kere
22-Ya Hâfid:
Kötülerden ve belalardan korunmak için 1481 kere
23-Ya Râfi´ü:
İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için 351 kere
24-Ya Mü’ızz:
Fakirlik ve zelillikden korunmak için 117 kere
25-Ya Müzillü:
Düşmanları zelil etmek için 770 kere
26-Ya Semi´ü:
Duaların kabulü için 180 kere
27-Ya Basîr:
Acziyetin kalkması için 112 kere
28-Ya Hakem:
Haklı davasını kazanmak için 68 kere
29-Ya Adlü:
Adaletli olmak için 104 kere
30-Ya Latîf:
Dileklerin gerçekleşmesi ve kısmetli rızık için 129 kere
31-Ya Habîr:
Hafıza ve iradenin genişlemesi için 812 kere
32-Ya Halîm:
Ahlak ve ilim güzelliği için 88 kere
33-Ya Azîm:
Sözünün tesirli ve sayılı olması için 1020 kere
34-Ya Gafûr:
Günahların affı,kötü ahlakı bırakmak için 1286 kere
35-Ya Şekûr:
Talihin açılması ve bol rızık için 526 kere
36-Ya Aliyyû:
Zilletten kurtulmak ve yükselmek için 110 kere
37-Ya Kebîr:
Hürmet görmek için 232 kere
38-Ya Hafîz:
Canın malın korunması için 998 kere
39-Ya Mukît:
Muhtaç olunan şeyi kazanmak için 550 kere
40-Ya Hasîb:
Herkese karşı açık alınlı olmak için 80 kere
41-Ya Celil:
Bir zalimi zelil etmek için 5329 kere
42-Ya Kerim:
Bol rızık ve rahatlık için 270 kere
43-Ya Rakîb:
Her işinde Allah ın korumasında olmak için 312 kere
44-Ya Mücîb:
Duaların kabul olması için 3025 kere
45-Ya Vâsi:
Ömrün uzunluğu,rızık ve sıhhat genişliği için 137 kere
46-Ya Hakîm:
İlim ve hikmet sahibi olmak için 6084 kere
47-Ya Vedûd:
Herkesin sevgisini kazanmak için 400 kere
48-Ya Mecid:
İzzet ve şerefin artması için 3249 kere
49-Ya Bâ’is:
Kuvvetli irade ve alacaklarını kolay tahsil için 573 kere
50-Ya Şehid:
Şehit olmak ve heybetli olmak için 319 kere
51-Ya Hak:
İmanda ve ibadette sabit olmak için 108 kere
52-Ya Vekil:
Allah dan her türlü yardım için 66 kere
53-Ya Kaviyyü:
Vücudun kuvvetli olması için 116 kere
54-Ya Metin:
Maddi manevi sağlam olmak için 500 kere
55-Ya Veliyyü:
Her işinde Allah ın yardımı için 2116 kere
56-Ya Hamid:
Kazancın genişlemesi için 3844 kere
57-Ya Muhsi:
Zekânın kuvvetli olması için 148 kere
58-Ya Mübdiü:
Her işte muvaffak olmak için 57 kere
59-Ya Mu’id:
Elden kaçanı geriye kazanmak için 124 kere
60-Ya Muhyi:
İşlerin başarılı olması için 68 kere
61-Ya Mümit:
Harama bakmamak ve kötülükleri bırakmak için 490 kere
62-Ya Hayy:
Sözü tesirli ve herkesten tazim görmek için 324 kere
63-Ya Kayyüm:
İsteklerinin olması ve manevi keşifler için 156 kere
64-Ya Vâcid:
Kaybedilen şeyi bulmak 196 kere
65-Ya Mâcid:
Kazancın bolluğu için 48 kere
66-Ya Vâhid:
İsteklerin olması ve kalb uyanıklığı için 3669 kere
67-Ya Samed:
Hiç kimseye muhtaç olmamak için 134 kere
68-Ya Kâdir:
İstedidiğini yapmaya güç yetirmek için 305 kere
69-Ya Muktedir:
Her işte muvaffak ve başarılı olmak için 744 kere
70-Ya Mukaddim:
Dünyavi olarak devamlı yükselmek için 184 kere
71-Ya Muahhir:
Kötü birinin uzaklaştırılması için 847 kere
72-Ya Evvel:
Her hayır işinde birinci olmak için 37 kere
73-Ya Âhir:
Ömrün uzunluğu için 801 kere
74-Ya Zâhir:
Her meselenin ortaya çıkması için 1106 kere
75-Ya Bâtin:
Nefsin mutmain ve kalbinin geniş olması için 62 kere
76-Ya Vâli:
Sözünün tesirli,insanların sevmesi için 47 kere
77-Ya Müte’âl:
Düşmanların kötülük yapmaması için 551 kere
78-Ya Berrü:
Her durumda iyilik bulmak için 202 kere
79-Ya Tevvâb:
Tövbelerin kabulü için 409 kere
80-Ya Müntekim:
Zulüm ve fenalıklarden korunmak için 630 kere
81-Ya Âfüvvü:
Rızık bolluğu,kalb huzuru için 156 kere
82-Ya Raûf:
Hiç bir varlıktan zarar görmemek için 287 kere
83-Ya Mâlikü’l-Mülk:
Mal ve kazancın zarar görmemesi için 212 kere
84-85-Ya Zü’l Celâli ve’l-İkrâm:
İşlerin kolaylığı için 1100 kere
86-Ya Muksit:
Eşlerin arasını düzeltmek için 209 kere
87-Ya Câmi:
Küsleri barıştırmak için 114 kere
88-Ya Ganiyyü:
Büyük servet ve rızık genişliği için 1060 kere
89-Ya Müğni:
Geçim genişliği için 1100 kere
90-Ya Mâni’ü:
Kaza ve beladan uzak olmak için 161 kere
91-Ya Dârr:
Zararlı kişilerin kahrı için 1001 kere
92-Ya Nâfi’u:
Hastalıktan uzak olmak hastaysa şifası için 201 kere
93-Ya Nur:
Doğruyu yanlışı görmek ve kalbi nurlandırmak için 256 kere
94-Ya Hâdi:
Çocukların itaatkâr olması için 400 kere
95-Ya Bedi’u:
Allah ın yardımı sana ulaşması için 86 kere
96-Ya Bâki:
Sıhhatli ve ömür uzunluğu için 113 kere
97-Ya Vâris:
Uzun ömürlü,bol rızık ve şeref için 707 kere
98-Ya Reşid:
İçki-zinadan kurtulmak ve güzel ahlak için 514 kere
99-Ya Sabur:
Başladığı işi bitirmek için 298 kere

Yayınlayan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir