Celcelutiye Kasidesinde Süryanice Esmalar

Hazreti Ali (r.a) Efendimizin Celcelutiye Adlı kasidesinde geçmekte olan ortalama elli Süryani lisanında ki Esmaların Arapça karşılıkları aşağıdadır. Esmaların bazılarıyla alakalı farklı karşılıklar olsa da biz Alimler arasında en muteber rivayetleri derledik….

Biacin-Bacin……………..Allah (c.c) 
Ehucin ………………………..Ehad 
Celcelutin………………….. Bedi’ 
Helhelet ……………………..Basıt 
Samsamin …………………..Bariu 
Tamtamin …………………..Sabit 
Taytafet ……………………..Cebbar 
Mihraşin…………………….. Halim 
Şemahın ……………………..Halıg 
Eşmehın ………………………Şedid 
Sellemet-Semet …………..Selam 
Ğalmehet …………………….Hakim 
Celcelet………………………. Gadir 
Şemhisa-şemhesa………… Ya Rabbi-Ya Rahman 
Şelmeha ………………………..Muğni 
Zeymuhın-……………………….Beyzuhın Hakemun-Adl 
Celalin Bazihın……………….. Azze ve Celle 
Şerantahın ………………………Rauf 
Begdusin………………………… Münezzeh 
Berkutin …………………………..Rahim 
Şelmehın-………………………….Seymanun Hak 
Numuhin …………………………..Samed 
Esaliya ………………………………Şehid 
Salsalet ……………………………..Kafi 
Esbelet ………………………………Semi’ 
Havsemet-Havsemin ………….Basir 
Devsemin…………………………… Zahir 
Berasemin…………………………. Ğaniy 
Berhutin…………………………….. Bari’ 
Bazehın……………………………… Metin 
Ebramin…………………………….. Hallak 
İrtehat………………………………. Tevvab 
Betakun ……………………………Dıyaennur 
Biha …………………………………….Hu 
Bite’dadin …………………………..Hamidül mecid 
BiberhutinTebrizin ……………….El Evvel vel Ahir 
Berhak………………………………… Mu’id 
Yeşmehın …………………………….Garib 
Şelmehet ……………………………..Fettah 
Celya ……………………………………İlahi 
Teşemmehat………………………. Tealeytefililm-EssirriAlim 
Yerhaf-Biberhın-Tevratta geçer……… Mubdi-Muid Manalarında 
Beramihun-Yeşmehun ………………………Allamulğuyub 
Bihilkuni-Atarat-diğer rivayet…………… Allamulğuyub 
Yanuhin ………………………………………….. …Kerim 
Aytalen Kaviyyül-………………………………..Kahir 
Aletveteşemmehat ……………………………….La Yeğlibu-Allahu Ğalib 
Yahin Veyayuhin …………………………………….Hayyul kayyum

Yayınlayan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir