Şeyh Abdulkadir Geylani Hz Sureler ve Dualar

ŞEYH ABDULKADİR GEYLANİ HAZRETLERİNİN GÜNLÜK OKUDUĞU SURELER VE DUALAR

 

اَلْفَاتِحَة  (٧) , آيَةَ الْكُرْسِي (٧) , اَلَمْ نَشْرَحْ  (٧) , اَلْقَدْرِ (٧) , اَلْكَافِرُونْ (٧) , اَلْنَصْر (٧) , تَبَّتْ (٧) , اَلْاِخْلَاصْ (٧) , فَلَقْ (٧) , نَاسْ (٧) , اَللّٰهُمَّ صَلِّ اَفضَلَ صَلَوَاتِكَ عَلَي اَسْعَدِ مَخْلُوقَاتِكَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلَي آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ عَدَدَ مَعْلُومَاتِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِ الْغَافِلُونَ (٧) اَللّٰهْ (١٠٠٠)

 

 

 * 7 defa Fatiha suresi,

*  7 defa Ayetel Kursi,

*  7 defa Elem neşrahleke suresi,

*  7 defa Kadir suresi,

*  7 defa Kafirun suresi,

*  7 defa Nasr suresi,

*  7 defa Tebbet suresi,

*  7 defa İhlas suresi,

*  7 defa Felak suresi,

* 7 defa Nas suresi,

* 7 defa

“ Ey Allah’ım Yaratılmışların en bahtiyarı olan Efendimiz ümmi Peygamber Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem’ e, onun ailesine ve sahabesine bildiklerin sayısınca, kelimelerin mürekkebi miktarınca, senin ananların her anışında, gafillerin seni zikirden her gaflet edişinde en üstün salatların ile salat eyle “ okunur.

* 1.000 defa Allah lafzı okunur.

 

NOT: Bu sureler, dua ve esma sabah namazından sonra 1 defa, akşam namazından sonra 1 defa okunur.
images-5
 

” HERKESİN GÜNEŞİ DOĞDU VE BATTI. BİZİM GÜNEŞİMİZ (YOLU

Kulak Çınlaması

Alimler Kulak Çınlamasını uzun tecrübeler neticesinde gün ve gecesine göre hükümlere ayırmışlar, hayır ve şer-den neye delâlet ettiğini beyan etmişler ve bildirmişlerdir. Her ne zaman olursa olsun kulağı çınlayan kişi derhal; (Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ve selleme. Allahümme innî es’elüke küllelhayri ve eûzû bike min küllişşerri.) Demek lâzımdır demişler. Pazar günü: Kulağı çınlayan kimse büyüklerden faide görür. Pazar gecesi: Kulak çınlaması büyük bir sevince, büyük bir sürura, delâlet eder. Pazartesi günü: Kulağı çınlayan kimse yolculuğa gider ve az-çok eline mal geçer. Pazartesi gecesi: Kulak çınlar ise,keder, ağrı, sızı ve meşakkate işarettir. Salı günü: Zarar ve ziyan görmeye, elinden malın gitmesine, renç yani ağrı ve sızıya işarettir. Salı gecesi: Sahibi olan zâtın ümidine nâil olacağına, işarettir ve çok iyidir. Çarşamba günü: Fâide ve kâr hasıl olmasına, hasmına galip gelmeye, arzu ettiği şeye vâsıl olmasına, hısım ve akrabadan veyahut büyüklerden yardım ve muavenet görmeye delâlet eder. Çarşamba gecesi: kulağı çınlayan kimse bir sebeple pek ziyade kederli, pek çok üzüntülü olur, hiç iyiliğe delâlet etmez. Perşembe günü: Ana ve babasından, hısım ve akrabasından, büyüklerden velhâsıl ümid etmediği ve hesaba katmadığı veyahut hiç ümid etmediği yerden fâide görür, sevinir ve mesrur olur. Perşembe gecesi: Kavga ve nizâa, can sıkılacak şeylere, zarar ve ziyana ve müşkilâta delâlet eder. Cuma günü kulağı çınlayan kimseye bir zarar ve ziyan hâsıl olur, üzülecek ve müteessir olacak bir haber alır yahut keder ve endişe verecek bir hâl vâki olur. Cuma gecesi: Kulak çınlaması çok iyidir. Ümit ve maksadı hâsıl olur. Gam ve kederi varsa gider, eline mal geçer mesrur olmaya sebeb olacak haber alır, sevinir ve mutlu olur. Cumartesi günü: Kulağı çınlayan kimsenin ümid etmediği yerden eline mal ve para geçer iyi haber alır, kâr ve kisbi artar, velhasıl her ne suretle olursa olsun sevinç ve mesrûr olmaya delâlet eder. Cumartesi gecesi: Kulağı çınlayan kimsenin elinden mal çıkar, zarar ve hasara uğrar ümid ettiği şeyden mahrum kalır.

images-7

İftiraya uğrayan kişiler için Dua

İftiriya uğrayan kimse bu duyayı 7-21-yada 41 defa okursa iftiradan kurtulur.Allah’ın izni ve yardımıyla.

“Allahümme salli alâ Muhammedin hattâ lâ yebkâ min salevâtike şey’un,ve bârik alâ Muhammedin hattâ lâ yebkâ min berekâtike şey’un,ve sellim alâ Muhammedin hattâ lâ yebkâ min selâmike şe’un.Allahümme berri’ni bihakki Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem.”

“Allah’ım rahmetlerinde bir şey kaılmayıncaya kadar Muhammed’in üzerine rahmetler yağdır.Bereketlerinden hiçbir şey kalmayıncaya kadar Muhammed’in üzerine bereketler yağdır.Selam ve selametten hiçbirşey kalmayıncaya kadar Muhammed’in üzerine selam ve selametleri yağdır.Ey Allah’ım! beni Muhammde Sallallahu aleyhi ve sellem’in hakkı için bu iftiradan kurtar.”

Barışmak için dua

BARIŞMA DUASI:
Duanın fazileti feyzi bereketi çok büyüktür.Barışmak için sadece perşembeyi cumaya bağlayan gece yatsı namazından sonra 4 rekat Allah rızası için namaz kılınız .Fatiha süresini okuyup teövbe istiğfar edeiniz salavat getirip aşağıdaki duayı okuyunuz.Cuma günü cuma namazından önce bir fakiri doyurunuzu sadaka veriniz.
“Allahümme veffir hazzi fihi min’en nevafil, ve ekrimni fihi biihzar’il mesail,ve garrib fihi vesilete ileyke min beyn’il vesail.ya men la yeşğalu-hu ilhah ‘ul mulihhin.”

ANLAMI: “Allah’ım ! bu günde müstehap(sünnet) amellerden nasibimi çoğalt,dünya ve ahirette sorumlu olduğum şeylerden hazırlayarak ban lütuf ve bağışta bulun ;bu günde vesileler arasından Sana vesilemi yakınlaştır bana.Ey ısrarla yalvaranların ısrarı kendisini başkalarıyla ilğilenmekten alıkoymaayan Rabbim (7 defa)

Allahü ekber (7 defa)
“Allahümme ğaşşini fihi bi’rrahmet,verzuğni fih’ittevfiga vel isme,ve tahhir galbi min ğayyahib’it tuhmet ,ya rahimen bi ibadih’il mu’minin “(7 defa)

Anlamı: ” Allah’ım Bu günde rahmetinle beni kapla,bu günde bana iyi ameler yapmak için “tevfik ve ” kötü amellerden” korunma gücü lutfeyle ve beni şüphe ve suç unsuru addedilicek şeylerin karanlığından temizle.ey mü’min kullarına merhametli olan rabbim!
Allahü ekber(7 defa)

“Allahümec’al siyami fihi bi’şşukri ve’l gabüli alâ ma terzahu ve yerzah’ur Resul,muhammedten furûuhu bi’l usûl bi haggi seyyidina Muhammedi ve tahirin,’ ve Âlih’it tahirin ve’l hamdülillahil rabb’il âlemin.”( 7 defa)

Bu duaya 7 gün devam edilir.