GÖRECEĞİNİZ EN KUVVETLİ KORUNMA DUASI

  Kendisinin sürekli korkutuldunu artık aklını kaybetmek üzere olduğunu aktaran zat Ebü bin Abbasa Hz Mevlananın ustası Hz Tirmizi bu duayı öğreterek onu bu dertten kurtardı ve ”Öğrettiğim bu duayı herkese öğret ki kıtamıza cin değil şeytan bile yaklaşamasın.”

  Dua:
  Ve kâle elûguz ibnulkiyye Vesia kursiyyuhus semâvâti vel ard(arda), ve lâ yeûduhu hıfzuhumâ ve huvel aliyyul azîm(azîmu).
  Ve kul rabbi edhılnî ve ulkiye bin muhammed elûguz mudhale sıdkın ve ahricnî ve ulkiye bin muhammed elûguz muhrace sıdkın vec’al lî min ledunke sultânen nasîrân.
  Kâle elûguz ibnulkiyye eûzu bi rabbin nas ve felak.
  Melikin nâs, İlâhin nâs, Min şerril vesvâsil hannâs
  Ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâs
  Minel cinneti ven nâs ve Min şerri mâ halak Ve min şerri gâsikın izâ vekab Ve min şerrin neffâsâti fîl ukadi. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

  Meali:
  O’nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Ve o ikisini muhafaza etmek (yerlerin ve göklerin dengesini korumak, gözetmek), Kendisine zor gelmez ve O Alâ’dır (çok yücedir), Azîm’dir (çok büyüktür).
  “Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.”
  “Ben, insanların ve Felâk’ın Rabbine sığınırım.”
  İnsanların melikine (mâlikine). İnsanların İlâhı’na (sığınırım). Gizlice, sinsi sinsi vesveseler verenin şerrinden.
  Ki o (hannas), insanların göğüslerine vesvese verir.
  İnsanlardan ve cinlerden ve Yarattıklarının şerrinden. Ve karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden. Ve düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Ve haset ettiği zaman, haset edenin şerrinden.

Sinirli insanların okuyacağı Dua

Sinirlerine hakim olamayan kimseler kendileri yada başkaları için Bu esmaları okurlarsa öfkesinin yatışmasına vesile olur.

Her gün 100 defa “Ya Ğaffar celle celalühü”

Her gün ve sinirlendiği anda, 88 defa”Ya Halim celle celalühü”

Her gün ve sinirlendiği anda 10 defa yada 156 defa ” Yâ Afüvvü celle celalühü” ardından salavat okursa sakinleşir.

Cigara ◆Bırakma Duası◆

Dua tertibine başlamadan benim önerim 100 istiğfar okuyun..100 salavat..

Almış olduğum kaynakta dua tertibi şöyle..Ki Besmele her istek için en başta gelen dualardan biridir.19 defa okunması da çok önemlidir.

7 adet karanfil alınır niyet edilerek başlanır…her gün 1 tanesine 19 defa Besmele okunur ağızda çiğnenir.Bu işleme 3 hafta devam edilir.

Her gün ağzınıza almadan 19 Besmele okuyun karanfile..bu şekilde devam edin. İNŞALLAH

Rızık iş Duası

Bismillahirrahmanirrahiym” Rabbena atina min-ledünke rahmeten ve heyyi’lena min emrina raşeda .Rabbişrah li sadri.Ve yessirli emri.”

Manası:Ey rabbimiz! Bize katından bir Rahmet ver.Ve bize iş ve doğruluk ver bizim için başarı hazırla.rabbim gönlümü aç işimi kolaylaştır.

Değerli kardeşlerim her şeye kadir olan Allahtan isteyin isteklerinizi,ama samimiyetle ihlasla isteyin,kendisinden isteyen hiç bir kulunu cevapsız bırakmaz Rabbim.

Bu duayı mümkün olduğunca sık okuyun ,özellikle perşembe geceleri ve cuma günü sela vakti 3,7,21 yada daha fazla okuyun dilerim hayırlı rızık kapıları en kısa zamanda tüm iş arayanlara açılır. inşALLAH